Založení a vznik společnosti

AZP CZ s.r.o. je sesterskou společností společnosti AZP Auditoři, znalci a poradci, spol. s r.o., kdy naše společnost provádí audity, daňové, ekonomické a účetní poradenství, oceňování podniku, nehmotného majetku a finančního majetku. AZP CZ s.r.o. vznikla roku 1999 a ze 100% převzala činnost sesterské společnosti, která se zabývala auditingem od roku 1992. Základní kapitál firmy je tvořen výhradně vklady českých fyzických osob.

Od roku 2002 převzala naše společnost postupně klientelu sesterské společnosti a tuto klientelu zároveň dále rozšiřuje. V současné době provádíme auditorskou činnost u cca. 60 klientů, kterými jsou převážně výrobní a obchodní firmy. Daňové poradenství je prováděno u dalších 50 klientů a to jak právnických, tak fyzických osob. Od roku 2001 rozšířila naše společnost svou činnost o provádění oceňování podniku a nehmotného a finančního majetku. Mezi námi oceněné společnosti například patří také MADETA a.s.. V roce 2002 jsme se dále zaměřili na provádění auditu v neziskové oblasti specializací na ověřování použití poskytnutých prostředků neziskovým organizacím (tzv. granty).

Naše společnost má 5 stálých zaměstnanců těchto odborností: auditor, asistent auditora, daňový poradce, ekonomický poradce, účetní poradce a finanční analytik, znalec v oboru oceňování podniku, nehmotného a finančního majetku. Mimo uvedené profese dále úzce spolupracuje s dalšími auditorskými, poradenskými, právnickými, znaleckými a účetními firmami.