Auditorský tým

Ing. Radka Zemanová auditor
Ing. Libuše Kyselová auditor
Bc. Pavel Pour asistent auditora
Ing. Kateřina Horáková asistent auditora
Ing. David Puffer daňový poradce
Jarmila Dvořáková člen auditorského týmu