Auditorský tým

Ing. Libuše Kyselová auditor, oceňovatel podniku, nehmotného a finančního majetku
Ing. David Puffer asistent auditora, daňový poradce
Ing. Radka Zemanová auditor
Ing. Emanuel Jiroušek
ekonomický a organizační poradce
Bc. Pavel Pour finanční matematik, asistent daňového poradce, oceňovatel
Jarmila Dvořáková ekonomický a organizační poradce